Plan Pracy ZM LOK-u Jaworzno

Ramowy plan pracy i zamierzeń

Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju w Jaworznie na Rok 2021

STYCZEŃ

 1. Posiedzenie Zarządu Miejskiego i Miejskiej Komisji Rewizyjnej LOK po wyborach.

 2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok 2021.

 3. Zaktualizować stan kół LOK w Jaworzno. (prezes ZM)

 4. Stare Strzelby - zawody 23.I.2021-Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

LUTY

 1. Akcja „Zima z LOK 2021” – w tym roku nie organizujemy (zarządzenie ZG LOK W-wa )

 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkołach konkursu O Tytuł Mistrza Kodowania Alfabetem Morse’a w szkołach: SP3, SP7, SP8, SP17, SP18, II LO, ZSP2, ZSP4

 3. Szkolenia w wiązaniu węzłów(J.Janas +J.Paul+W.Gawryś+M.Sokół) w siedzibie na Dwornickiego cz I;

 4. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK z udziałem opiekunów Szkolnych Kół;

MARZEC

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 2. Szkolenia w wiązaniu węzłów(J.Janas +J.Paul+W.Gawryś+M.Sokół) w siedzibie na Dwornickiego cz II;

 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie VIII edycji miejskiej konkursu „EUREKA LOK - JA TO WIEM” im. ANNY SOKÓŁ. .03.2021

 4. Stare Strzelby - zawody 20.III.2021-Marzanna

KWIECIEŃ

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie V edycji wojewódzkiej(?) konkursu „EUREKA LOK -JA TO WIEM” im. ANNY SOKÓŁ.

 3. Z okazji 100 letniej rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego (ZM zorganizuje konkursu test „EUREKA LOK i POLSKA -JA TO WIEM” im. ANNY SOKÓŁ- gazeta Co Tydzień(1-14.04, 2-21.04,3-28.04,finał-5.05.2021)

 4. Z okazji 100 letniej rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego (ZM zorganizuje konkursu test „EUREKA LOK i POLSKA -JA TO WIEM” im. ANNY SOKÓŁ- gazeta Gazeta Kłobucka(1-9.04, 2-16.04,3-23.04,finał-30.04.2021)

MAJ

 1. Piknik Strzelecki organizowany przez CKS „Stare strzelby” z ZM LOK 1.05.2021.

 2. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego z okazji Święta flagi.

 4. Stare Strzelby - zawody 15.V.2021-Majówka

CZERWIEC

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie V konkursu O Tytuł Jaworznickiego Mistrza Kodowania Alfabetem Morse’a w roku szk.2020/21(szkoły: SP3, SP7, SP8, SP17, SP18, II LO, ZSP2, ZSP4); .06.2021

 3. Otwarte czarnoprochowe zawody strzeleckie CKS „Stare strzelby” - 26-27.VI.Turniej Wakacyjny (zawody dwudniowe)

 4. Przygotowanie do „Akcji Lato - 2021”.

LIPIEC i SIERPIEŃ

      Przerwa wakacyjna w posiedzeniach Zarządu Miejskiego LOK.

Akcja LATO z LOK 2021

WRZESIEŃ

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 2. Ocena działalności kół i klubów na terenie miasta.

 3. Zebranie materiałów i omówienie „Akcji Lato - 2021”.

 4. Przeprowadzenie konkursu strzeleckiego o Puchar Prezesa ZM LOK Jaworzno

PAŹDZIERNIK

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 2. Otwarte czarnoprochowe zawody strzeleckie CKS „Stare strzelby” - 16.X.2021-Jesień z CKS Stare Strzelby

LISTOPAD

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK.

 2. Zorganizowanie uroczystego spotkania z okazji Święta Niepodległości i zaproszenia wszystkich członków LOK-u z terenu Jaworzna II LO.

 3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej

 4. Przygotowanie uczniów do konkursu poezji i pieśni o tematyce patriotycznej

 5. Podsumowanie działalności kół lokowskich,

 6. Czarnoprochowy Turniej Niepodległościowy CKS „Stare strzelby” z okazji 11 listopada.

GRUDZIEŃ

 1. Zebranie Zarządu Miejskiego LOK

 2. Klubowe czarnoprochowe zawody strzeleckie CKS „Stare strzelby” - 1 XII.2021-Mikołajki

 3. Zawody strzeleckie Mikołajkowe w SP 7.

 4. Podsumowanie działalności organizacyjnej LOK za Rok 2021.

 5. Współpraca z Bractwem Kurkowym, z Urzędem Miejskim i z innymi organizacjami społecznymi na terenie miasta Jaworzna.

 6. Opracowanie Planu Pracy na Rok 2022.

 7. Sprawy Finansowe i Materiałowe Zarządu Miejskiego LOK.

 

     Nadmienia się, że plan pracy o zamierzeń będzie uzupełniony na bieżąco o sprawy i zalecenia wynikające z uchwał Zarządu Głównego LOK,  Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach, oraz Zarządu Miejskiego LOK w Jaworznie.